ارسال در: شنبه, Aug 20th, 2016

گزارش تصویری نمایش “جهشه”

پایگاه خبری پرشیانیوز-گزارش تصویری نمایش “جهشه” به نویسندگی: مرتضی شاه کرم و کارگردانی: علی برجی

عکاس: آوا وفاخواه

photo_2016-08-20_11-50-29 photo_2016-08-20_11-50-54 photo_2016-08-20_11-50-58 photo_2016-08-20_11-51-10 photo_2016-08-20_11-51-13 photo_2016-08-20_11-51-39 photo_2016-08-20_11-51-52 photo_2016-08-20_11-51-57 photo_2016-08-20_11-52-00 photo_2016-08-20_11-52-05 photo_2016-08-20_11-52-08 photo_2016-08-20_11-52-34 photo_2016-08-20_11-52-37 photo_2016-08-20_11-52-41 photo_2016-08-20_11-52-47 photo_2016-08-20_11-52-50 photo_2016-08-20_11-52-58 photo_2016-08-20_11-53-03 photo_2016-08-20_12-28-35 photo_2016-08-20_12-28-43 photo_2016-08-20_12-29-06 photo_2016-08-20_12-29-12 photo_2016-08-20_12-29-19 photo_2016-08-20_12-29-32 photo_2016-08-20_12-29-43 photo_2016-08-20_12-30-49 photo_2016-08-20_12-31-27 photo_2016-08-20_12-32-00 photo_2016-08-20_12-32-50 photo_2016-08-20_12-33-33 photo_2016-08-20_12-33-40 photo_2016-08-20_12-34-29 photo_2016-08-20_12-34-35 photo_2016-08-20_12-34-46 photo_2016-08-20_12-34-53 photo_2016-08-20_12-35-05 photo_2016-08-20_12-35-28

دیدگاه

XHTML: شما می توانید از کد اچ تی ام ال استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>